Wiadomości

Pomoc finansowa

CulinaryOn Polska Sp. Z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucją pośredniczącą w projekcie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie ul. Pańska 81/83.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Efektem otrzymanego wsparcia jest zachowanie płynności finansowej i utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie miejsc pracy.

Wartość projektu w ramach umowy wynosi 79 524,06 PLN.

NASI PARTNERZY