Zostaw zapytanie

Artystyczny team-building

Liczba gości

+
Imię *
Nazwisko *
Telefon *

Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem podejmowanych działań przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt na adres email: welcome@culinaryon.pl ... Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Culinaryon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, obsługi procesu reklamacji, marketingu bezpośredniego oraz badań satysfakcji klienta, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacje dotyczących przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych znajduje się w Polityka Prywatności

NASI PARTNERZY