Culinaryon -następujące warunki

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Culinaryon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Trzech Krzyży 10/ 14, 00-499 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenieusług, wykonania obowiązkówwynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych,obsługi procesu reklamacji, marketingu bezpośredniego oraz badańsatysfakcji klienta, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami. PrzysługujePani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacje dotyczących przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

NASI PARTNERZY